EPP
EN PL
Nasze nieruchomości
Liczby mówią więcej, niż słowa
35
centrów handlowych i biurowców
23
główne miasta w Polsce
1
miejsce pod względem GLA w Polsce
1 000 000
m2 GLA
2,8
miliarda euro wartość portfela
2500
lokali handlowych
Rada Dyrektorów
EPP
Tomasz Trzósło
Członek Rady Dyrektorów - Dyrektor Wykonawczy
biografia

Tomasz Trzósło ma ponad 23-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Przed dołączeniem do EPP pełnił funkcję dyrektora zarządzającego JLL na Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią, gdzie zarządzał operacjami firmy w Polsce oraz nadzorował przedsięwzięcia JLL w Czechach, Rumunii, na Węgrzech oraz Słowacji. Był również członkiem rady ds. prawnych i proceduralnych w projektowo-budowlanej spółce Tétris na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Przed objęciem sterów w JLL kierował w firmie zespołami ds. rynków kapitałowych zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach tej funkcji był zaangażowany w liczne transakcje na rynkach kapitałowych, w tym sprzedaży portfeli i pojedynczych nieruchomości, pozyskiwania kapitału i transakcje z wykorzystaniem papierów dłużnych oraz strukturyzowane transakcje kapitałowe. Dysponuje wszechstronnym doświadczeniem zdobytym we wszystkich sektorach rynku nieruchomości, w tym handlowym, biurowym, przemysłowym, hotelarskim i mieszkaniowym. W JLL zainicjował, zarządzał i pomyślnie sfinalizował dwie transakcje fuzji i przejęć – nabycie i integrację z JLL firmy zajmującej się projektowaniem i aranżacją wnętrz (Tétris) oraz podmiotu z branży doradztwa mieszkaniowego (REAS).

Tomasz Trzósło jest z wykształcenia magistrem ekonomii na kierunku rachunkowość i finanse Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada również kwalifikacje w zakresie wyceny, oceny inwestycji, finansowania nieruchomości i zarządzania portfelem potwierdzone dyplomem Investment Property Forum w Londynie.

zamknij
EPP
Jacek Bagiński
Członek Rady Dyrektorów - Dyrektor Wykonawczy
biografia

Jacek ma na swoim koncie ponad 20 lat pracy w finansach w wielu firmach działających w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej, w tym przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych poprzez dystrybucję farmaceutyków i FMCG, po spółki zajmujące się poszukiwaniem złóż gazu ziemnego i innych surowców naturalnych. Był członkiem zarządów i wiceprezesem ds. finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kontrolowanych przez największe fundusze typu private equity działające w Polsce i w regionie, a także międzynarodowe korporacje, w tym PepsiCo i BP/Amoco, o przychodach od 15 mln do ponad 750 mln euro. Był odpowiedzialny za rozwój biznesu, w tym fuzje i przejęcia, finansowanie i sprawy podatkowe, a także za planowanie i kontrolę. Ostatnio pełnił funkcję członka zarządu Empik Media & Fashion S.A., jednej z największych grup holdingowych kontrolujących operacje z zakresu sprzedaży detalicznej, e-commerce i usług.

zamknij
EPP
Andrew König
Członek Rady Dyrektorów
biografia

Andrew König to biegły księgowy z ponad 25-letnim doświadczeniem w obszarze handlu i finansów. Obecnie pełni funkcję prezesa Redefine Properties Limited i jest odpowiedzialny za wszystkie aspekty zgodności z przepisami, operacje i komunikację oraz zapewnienie realizacji strategii zarządu. Przed powołaniem na stanowisko prezesa w sierpniu 2014 roku, Andrew pełnił funkcję dyrektora finansowego Redefine. Został powołany na członka zarządu Redefine w styczniu 2011 roku. Wcześniej był dyrektorem finansowym w Independent News & Media Group.

Andrew posiada tytuł licencjata w zakresie handlu i rachunkowości oraz ma uprawnienia biegłego rewidenta.

zamknij
EPP
Pieter Prinsloo
Członek Rady Dyrektorów
biografia

Pieter pełni funkcję dyrektora generalnego Redefine Europe B.V., spółki zależnej Redefine Properties Ltd. Wcześniej Pieter przez 14 lat zajmował stanowisko dyrektora generalnego Hyprop Investments Ltd w RPA, dzięki czemu zdobył bogate doświadczenie w zarządzaniu funduszem typu REIT, notowanym na JSE.  Zajmował się także realizacją inwestycji i zarządzaniem nieruchomościami prywatnymi w New Africa Developments, a także zdobył rozległą wiedzę specjalistyczną w zakresie finansowania nieruchomości komercyjnych i finansowania strukturyzowanego w ABSA Bank i Standard Bank w RPA. Pieter posiada tytuł licencjata (kosztorysant budowlany) zdobyty z wyróżnieniem na Uniwersytecie w Pretorii i otrzymał nagrody od Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych RPA.

zamknij
EPP
O nas

EPP jest największym zarządcą centrów handlowych w Polsce pod względem powierzchni najmu. Portfel firmy obejmuje 35 projektów (29 obiektów handlowych i sześć kompleksów biurowych) o łącznej wartości około 2,8 miliarda euro i powierzchni najmu wynoszącej ponad milion metrów kwadratowych. Nieruchomości EPP są zlokalizowane w najbardziej atrakcyjnych polskich miastach o największym popycie konsumenckim i potencjale wzrostu.

EPP dąży do zapewnienia jak najwyższych stóp zwrotu dla swoich udziałowców i partnerów JV poprzez dostarczanie najemcom atrakcyjnej i innowacyjnie zarządzanej powierzchni wspierając w ten sposób rozwój ich biznesu.

EPP należy do Redefine Properties, drugiego największego funduszu inwestującego w nieruchomości (REIT) notowanego na giełdzie w Johannesburgu (JSE).

Więcej


Archiwum giełdowe
Historia

styczeń 2016 roku – w Holandii zostaje założona firma Echo Polska Properties BV (obecnie EPP BV). Spółka staje się właścicielem i zarządcą wszystkich generujących zyski projektów komercyjnych wybudowanych i skomercjalizowanych przez Echo Investment S.A.

czerwiec 2016 roku – Redefine Properties, fundusz REIT z siedzibą w Johannesburgu, pozyskuje 75% udziałów w spółce EPP BV, następnie zmniejszając swój udział do 50% poprzez sprzedaż akcji zwykłych na rzecz konsorcjum inwestorów. W rękach Echo Investment S.A. pozostaje 25% udziałów spółki. Prezesem zarządu EPP zostaje Hadley Dean.

sierpień-wrzesień 2016 roku – EPP wchodzi na giełdy w Luksemburgu (LuxSE Euro MTF) – 30 sierpnia – i Johannesburgu (JSE) – 13 września. Portfolio spółki w tym czasie jest wyceniane na 1,2 miliarda euro.

grudzień 2017 roku – spółka przeprowadza jedną z największych transakcji w historii polskiego rynku nieruchomości komercyjnych, w ramach której przejmuje 12 centrów i parków handlowych M1 o wartości 692 mln euro. Przejęcie jest podzielone na trzy transze, z których pierwsza zostaje sfinalizowana w styczniu 2018 roku, a druga w czerwcu 2019 roku.

czerwiec 2018 roku – spółka podejmuje decyzję o posługiwaniu się wyłącznie nazwą EPP.

listopad 2018 roku – Echo Investment zgodnie ze swoją strategią inwestycyjną zbywa ostatnie akcje spółki EPP.

czerwiec 2019 roku – Henderson Park przejmuje od EPP 70 proc. udziałów w portfolio obejmującym 11 nowo wybudowanych budynków biurowych. EPP obejmie 30 proc. udziałów w joint venture i będzie nadal zarządzać nieruchomościami we współpracy z Henderson Park.

marzec 2021 roku – nabycie ostatniej transzy centrów handlowych M1. Do portfela EPP dołączają Power Parki w Tychach, Opolu, Olsztynie i Kielcach.

8 marca 2022 roku – EPP zostaje wycofane z giełd w Luksemburgu (LuxSE Euro MTF) i Johannesburgu (JSE). Właścicielem EPP zostaje Redefine Properties.

22 marca 2022 roku – EPP wchodzi do dwóch spółek joint venture: Horse JV obejmującej dziewięć centrów handlowych M1 i dwa parki handlowe oraz Community Properties JV, która obejmuje jedenaście obiektów handlowych i trzy kompleksy biurowe.

 

Nagrody
EPP Zobacz wszystkie