EPP
EN PL
1 miejsce pod względem GLA w Polsce

EPP jest największym właścicielem centrów handlowych zlokalizowanych w Polsce pod względem posiadanej powierzchni najmu brutto (GLA). Firma dąży do zapewnienia jak najwyższych stop zwrotów dla swoich udziałowców poprzez dostarczanie konsumentom unikalnych doświadczeń zakupowych, a najemcom atrakcyjnej powierzchni i innowacyjnych rozwiązań, które pomagają rozwijać ich biznes. Spółka, która działa według formuły REIT, notowana jest na giełdach w Johannesburgu (JSE) w Republice Południowej Afryki i Luksemburgu (LuxSE Euro MTF).

 

Nasz portfel obejmuje:

29 centrów handlowych
1 projekt w realizacji
6 projektów biurowych

o łącznej wartości około 2 mld euro i powierzchni najmu wynoszącej ponad 1 milion mkw.

Nasze nieruchomości są zlokalizowane w najbardziej atrakcyjnych polskich miastach o największym popycie konsumenckim i potencjale wzrostu.

2
miliardy euro
wartość portfela
36
projektów
24
główne miasta
EPP
Rada Dyrektorów
EPP
Robert Weisz
Niezależny Członek Rady Dyrektorów
biografia

Robert Weisz pełni funkcję Partnera i Dyrektora Zarządzającego Timevest, europejskiej spółce inwestującej w nieruchomości z portfelem sklepów przy głównych ulicach handlowych oraz centrów handlowych w Niemczech, Czechach i w Holandii. Poprzednio, Pan Weish był Partnerem i Dyrektorem Zarządzającym w Grupie DBN, spółce z sektora nieruchomości działającej w Holandii i USA. Od 2004 Robert Weisz jest profesorem wizytującym na katedrze Zagospodarowania i Planowania Miast na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven oraz wykładał gościnnie w Szkole Nieruchomości w Amsterdamie i na Uniwersytecie w Groningen z finansów i wyceny nieruchomości. Pan Weisz jest współautorem trzech podręczników o inwestowaniu w nieruchomości.

Ukończył studia MBA, CA i jest członkiem Królewskiego Instytutu Akredytowanych Rzeczoznawców (RICS).

zamknij
EPP
Andrew König
Członek Rady Dyrektorów
biografia

Andrew König to biegły księgowy z ponad 25-letnim doświadczeniem w obszarze handlu i finansów. Obecnie pełni funkcję prezesa Redefine Properties Limited i jest odpowiedzialny za wszystkie aspekty zgodności z przepisami, operacje i komunikację oraz zapewnienie realizacji strategii zarządu. Przed powołaniem na stanowisko prezesa w sierpniu 2014 roku, Andrew pełnił funkcję dyrektora finansowego Redefine. Został powołany na członka zarządu Redefine w styczniu 2011 roku. Wcześniej był dyrektorem finansowym w Independent News & Media Group.

Andrew posiada tytuł licencjata w zakresie handlu i rachunkowości oraz ma uprawnienia biegłego rewidenta.

zamknij
EPP
Dionne Ellerine
Niezależny Członek Rady Dyrektorów
biografia

Po otrzymaniu dyplomu B Com LLB Uniwersytetu Witwatersrand (Wits), Dionne rozpoczęła pracę w Sądzie Najwyższym w Republice Południowej Afryki. Przez 11 lat mieszkała w Londynie, gdzie pracowała w Stenham Property zarządzając inwestycjami międzynarodowych klientów w nieruchomości komercyjne. Po powrocie do RPA, została dyrektorem Ellerine Bros. Proprietary Limited, spółki zajmującej się inwestycjami w nieruchomości.

zamknij
EPP
Sandra van Loon
Niezależny członek Rady Dyrektorów
biografia

Sandra zajmowała stanowisko General Counsel w De Volksbank NV, czwartym największym banku w Holandii. Wcześniej pełniła funkcje Chief Legal Officer w holenderskim ministerstwie finansów oraz Corporate Secretary i Compliance Officer w firmie TNT NV, notowanej na giełdzie NYSE Euronext Amsterdam. W NIBC Bank zajmowała stanowisko Senior Lawyer oraz Deputy Corporate Secretary. Karierę zaczynała jako adwokat w Rotterdamie w Holandii. Ukończyła prawo holenderskie na Uniwersytecie w Groningen z tytułem magistra.

zamknij
EPP
James Templeton
Niezależny Członek Rady Dyrektorów
biografia

James jest dyrektorem generalnym notowanego na JSE funduszu Castleview Property Fund Limited, inwestującego w nieruchomości komercyjne w Republice Południowej Afryki. Wcześniej James był przez 11 lat dyrektorem generalnym Emira Property Fund Limited, dzięki czemu zdobył bogate doświadczenie w notowanym na JSE funduszu typu REIT w obszarze nieruchomości komercyjnych, biurowych i przemysłowych. Od 1996 do 2003 roku James pracował również jako analityk rynku akcji w Barnard Jacobs Mellet, znanym w RPA biurze maklerskim, gdzie zajmował się różnymi rynkami, w tym również rynkiem nieruchomości. James zdobył tytuł licencjata (z wyróżnieniem) Uniwersytetu KwaZuluNatal i uzyskał tytuł CFA.

zamknij
EPP
Pieter Prinsloo
Członek Rady Dyrektorów
biografia

Pieter pełni funkcję dyrektora generalnego Redefine Europe B.V., spółki zależnej Redefine Properties Ltd. Wcześniej Pieter przez 14 lat zajmował stanowisko dyrektora generalnego Hyprop Investments Ltd w RPA, dzięki czemu zdobył bogate doświadczenie w zarządzaniu funduszem typu REIT, notowanym na JSE.  Zajmował się także realizacją inwestycji i zarządzaniem nieruchomościami prywatnymi w New Africa Developments, a także zdobył rozległą wiedzę specjalistyczną w zakresie finansowania nieruchomości komercyjnych i finansowania strukturyzowanego w ABSA Bank i Standard Bank w RPA. Pieter posiada tytuł licencjata (kosztorysant budowlany) zdobyty z wyróżnieniem na Uniwersytecie w Pretorii i otrzymał nagrody od Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych RPA.

zamknij
EPP
Taco de Groot
Niezależny Członek Rady Dyrektorów
biografia

Taco zajmował stanowisko dyrektora generalnego i prezesa zarządu Vastned Retail N.V., funduszu inwestycyjnego notowanego na giełdzie (NYSE Euronext Amsterdam AMX) z aktywami w Holandii, Belgii, Francji i Hiszpanii do grudnia 2020 roku. Do jego osiągnięć należy wdrożenie w funduszu nowej strategii i przyciągnięcie dużych inwestorów instytucjonalnych. Wcześniej Taco był partnerem założycielskim/niewykonawczym członkiem zarządu MSeven Real Estate w Londynie, spółki zarządzającej funduszami i aktywami, skupiającej się na rynku brytyjskim. Taco był wcześniej partnerem założycielem GPT/Halverton LLP w Londynie, działającej w na rynku europejskim spółki zarządzającej funduszami i aktywami. Założył też spółkę Rubens Capital Partners, zarządzającą portfelem inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych w ramach usług typu family office i dla zamożnych inwestorów prywatnych. Taco uzyskał tytuł magistra prawa holenderskiego na Uniwersytecie w Utrechcie oraz tytuł magistra w dziedzinie nieruchomości (MRE) na Uniwersytecie w Amsterdamie. Ukończył również liczne studia podyplomowe na INSEAD i Uniwersytecie w Rotterdamie. Taco zajmuje stanowisko dyrektora niewykonawczego w Tritax EuroBox Plc, spółce notowanej na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych (LSE) i jest wykładowcą wizytującym na ASRE/Uniwersytecie Amsterdamskim i na Hogeschool Rotterdam. Taco jest członkiem organizacji RICS Netherlands (jako rzeczoznawca majątkowy), gdzie pełni również funkcję asesora. Taco nie posiada udziałów w spółce.

zamknij
EPP
Marek Belka
Niezależny Członek Rady Dyrektorów
biografia

Marek Belka to były Premier Polski (2004-2005) oraz Prezes Narodowego Banku Polskiego (2010-2016). Posiada tytuł magistra, doktora i profesora ekonomii. Od 1996 roku pełnił różne funkcje polityczne, był między innymi doradcą Prezydenta Polski, Ministra Finansów oraz wicepremiera. Pełnił szereg funkcji w międzynarodowych organizacjach, m.in. Sekretarza Wykonawczego Europejskiej Komisji Gospodarczej (na stanowisku Generalnego Podsekretarza ONZ) oraz Dyrektora Departamentu w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (2008-2010). Profesor Belka pracował w Albanii jako doradca trzech kolejnych premierów kraju oraz administratorów cywilnych Iraku (2003-2004). Był członkiem zarządu dwóch banków komercyjnych w Polsce, a w latach 2002-2003 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskich Linii Lotniczych LOT.

zamknij
EPP
Maciej Dyjas
Członek Rady Dyrektorów
biografia

Maciej Dyjas to Partner Zarządzający w Griffin Real Estate, największym prywatnym, najbardziej dynamicznym i innowacyjnym inwestorem typu private equity oraz firmie zarządzającej aktywami specjalizującej się w nieruchomościach w Europie Środkowo-Wschodniej. Maciej Dyjas jest również Partnerem Zarządzającym w Cornerstone Partners, prywatnej firmie inwestycyjnej działającej w regionie Środkowej i Wschodniej Europy. Przed dołączeniem do Griffin Real Estate i Cornerstone Partners, był Partnerem Zarządzającym oraz Prezesem w Grupie Eastbridge, prywatnym funduszu inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu, który zarządza aktywami o wartości ponad 1,5 miliarda euro w sektorach sprzedaży detalicznej, produktów konsumenckich oraz nieruchomości.

Maciej Dyjas ukończył Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet w Stuttgarcie, uzyskując dyplomy w dziedzinie Matematyki, Informatyki i Zarządzania.

zamknij
EPP
Tomasz Trzósło
Członek Rady Dyrektorów - Dyrektor Wykonawczy
biografia

Tomasz Trzósło ma ponad 23-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Przed dołączeniem do EPP pełnił funkcję dyrektora zarządzającego JLL na Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią, gdzie zarządzał operacjami firmy w Polsce oraz nadzorował przedsięwzięcia JLL w Czechach, Rumunii, na Węgrzech oraz Słowacji. Był również członkiem rady ds. prawnych i proceduralnych w projektowo-budowlanej spółce Tétris na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Przed objęciem sterów w JLL kierował w firmie zespołami ds. rynków kapitałowych zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach tej funkcji był zaangażowany w liczne transakcje na rynkach kapitałowych, w tym sprzedaży portfeli i pojedynczych nieruchomości, pozyskiwania kapitału i transakcje z wykorzystaniem papierów dłużnych oraz strukturyzowane transakcje kapitałowe. Dysponuje wszechstronnym doświadczeniem zdobytym we wszystkich sektorach rynku nieruchomości, w tym handlowym, biurowym, przemysłowym, hotelarskim i mieszkaniowym. W JLL zainicjował, zarządzał i pomyślnie sfinalizował dwie transakcje fuzji i przejęć – nabycie i integrację z JLL firmy zajmującej się projektowaniem i aranżacją wnętrz (Tétris) oraz podmiotu z branży doradztwa mieszkaniowego (REAS).

Tomasz Trzósło jest z wykształcenia magistrem ekonomii na kierunku rachunkowość i finanse Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada również kwalifikacje w zakresie wyceny, oceny inwestycji, finansowania nieruchomości i zarządzania portfelem potwierdzone dyplomem Investment Property Forum w Londynie.

zamknij
EPP
Jacek Bagiński
Członek Rady Dyrektorów - Dyrektor Wykonawczy
biografia

Jacek ma na swoim koncie ponad 20 lat pracy w finansach w wielu firmach działających w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej, w tym przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych poprzez dystrybucję farmaceutyków i FMCG, po spółki zajmujące się poszukiwaniem złóż gazu ziemnego i innych surowców naturalnych. Był członkiem zarządów i wiceprezesem ds. finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kontrolowanych przez największe fundusze typu private equity działające w Polsce i w regionie, a także międzynarodowe korporacje, w tym PepsiCo i BP/Amoco, o przychodach od 15 mln do ponad 750 mln euro. Był odpowiedzialny za rozwój biznesu, w tym fuzje i przejęcia, finansowanie i sprawy podatkowe, a także za planowanie i kontrolę. Ostatnio pełnił funkcję członka zarządu Empik Media & Fashion S.A., jednej z największych grup holdingowych kontrolujących operacje z zakresu sprzedaży detalicznej, e-commerce i usług.

zamknij
Board Committees
Audit and Risk Committee

Chairman: Taco de Groot

Members: Robert Weisz, Pieter Prinsloo, Taco de Groot

Nomination and Remuneration Committee

Chairman: Sandra van Loon

Members: Dionne Ellerine, Robert Weisz, James Templeton

Social and Ethics Committee

Chairman: Dionne Ellerine

Members: Pieter Prinsloo, Marek Belka

Investment Committee

Chairman: James Templeton

Members: Maciej Dyjas, Tomasz Trzósło

Zarząd EPP Sp. z o.o.
EPP
Tomasz Trzósło
Prezes Zarządu
biografia
Tomasz Trzósło

Tomasz Trzósło ma ponad 23-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Przed dołączeniem do EPP pełnił funkcję dyrektora zarządzającego JLL na Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią, gdzie zarządzał operacjami firmy w Polsce oraz nadzorował przedsięwzięcia JLL w Czechach, Rumunii, na Węgrzech oraz Słowacji. Był również członkiem rady ds. prawnych i proceduralnych w projektowo-budowlanej spółce Tétris na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Przed objęciem sterów w JLL kierował w firmie zespołami ds. rynków kapitałowych zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach tej funkcji był zaangażowany w liczne transakcje na rynkach kapitałowych, w tym sprzedaży portfeli i pojedynczych nieruchomości, pozyskiwania kapitału i transakcje z wykorzystaniem papierów dłużnych oraz strukturyzowane transakcje kapitałowe. Dysponuje wszechstronnym doświadczeniem zdobytym we wszystkich sektorach rynku nieruchomości, w tym handlowym, biurowym, przemysłowym, hotelarskim i mieszkaniowym. W JLL zainicjował, zarządzał i pomyślnie sfinalizował dwie transakcje fuzji i przejęć – nabycie i integrację z JLL firmy zajmującej się projektowaniem i aranżacją wnętrz (Tétris) oraz podmiotu z branży doradztwa mieszkaniowego (REAS).

Tomasz Trzósło jest z wykształcenia magistrem ekonomii na kierunku rachunkowość i finanse Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada również kwalifikacje w zakresie wyceny, oceny inwestycji, finansowania nieruchomości i zarządzania portfelem potwierdzone dyplomem Investment Property Forum w Londynie.

zamknij
EPP
Jacek Bagiński
Członek Zarządu I Wiceprezes ds. finansowych
biografia

Jacek posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze finansów, które zgromadził pracując dla wielu firm działających w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej, w tym przedsiębiorstw handlowych, produkcyjnych, dystrybuujących farmaceutyki i produkty FMCG oraz spółek zajmujących się poszukiwaniem złóż gazu ziemnego i innych surowców naturalnych.

Był członkiem zarządów i wiceprezesem ds. finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kontrolowanych przez największe fundusze typu private equity działające w Polsce i w regionie. Ponadto zajmował liczne stanowiska wyższego szczebla kierowniczego i zarządczego w międzynarodowych korporacjach, w tym w PepsiCo i BP/Amoco, o obrotach od 15 do ponad 750 mln euro.

Odpowiadał również za rozwój firm, w tym fuzje i przejęcia, finansowanie i sprawy podatkowe, a także planowanie i kontrolę. Ostatnio pełnił funkcję członka zarządu Empik Media & Fashion SA, jednej z największych grup holdingowych prowadzącej operacje w obszarze sprzedaży detalicznej, e-commerce i usług.

zamknij
EPP
Wojciech Knawa
Członek Zarządu I Zarządzanie nieruchomościami
biografia

Wojciech posiada ponad 16-letnie doświadczenie w sektorze nieruchomości komercyjnych. Ostatnio pracował jako dyrektor zarządzający w Echo Investment Property Management sp. z o.o., gdzie odpowiadał za zarządzanie wszystkimi projektami wybudowanymi przez Echo Investment. Wojciech kładzie szczególny nacisk na świadczenie wysokiej jakości usług zarządzania nieruchomościami, zwiększanie rentowności oraz rozwój nowoczesnych narzędzi zarządzania w celu poprawy działalności operacyjnej i efektywności biznesowej najemców. Przed dołączeniem do Echo, Wojtek pracował dla sektora hotelarskiego oraz biurowego. Odpowiadał wtedy za sprzedaż projektów hotelarskich i komercjalizację aktywów biurowych.

Wojciech ukończył studia magisterskie w obszarze finansów i bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

zamknij
EPP
Michał Świerczyński
Członek Zarządu I Komercjalizacja nieruchomości
biografia

Michał pracuje w sektorze nieruchomości od 1997 roku zdobywając doświadczenie w firmach z siedzibami w Polsce, Rosji i w Kazachstanie. Ostatnio pracował w Griffin Real Estate jako Venture Partner oraz kierownik działu wynajmu powierzchni handlowych, zarządzając projektami o powierzchni najmu brutto wynoszącej 84 000 m2. Brał również udział w przedsięwzięciach typu "retail venture" w Echo Investment.

Michał był związany z Clairmont Global Poland (część The Hanover Company and Metlife) oraz ECE Projektmanagement jako kierownik rozwoju i kierownik najmu. Pracował też dla Jones Lang LaSalle w Rosji, gdzie zarządzał zespołami wynajmu powierzchni handlowych w Moskwie, Petersburgu i Kazachstanie, w którym założył nowe biuro JLL w Ałma-Acie.

Michał ukończył Wyższą Szkolę Zarządzania w Warszawie na kierunku biznes i marketing oraz otrzymał tytuł licencjata w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia ze specjalizacją Public Relations. W 2005 był uczestnikiem the International Council of Shopping Centers School for Professional Development, Level II w Dubaju. Michał poza językiem polskim, płynnie komunikuje się po angielsku i niemiecku oraz zna podstawy języka rosyjskiego.

zamknij
EPP
Rafał Kwiatkowski
Członek Zarządu I Wiceprezes ds. operacyjnych
biografia

Rafał jest doświadczonym ekspertem w zakresie prawa, zgodności z przepisami oraz działań operacyjnych. Zanim dołączył do zespołu EPP przez ponad 15 lat pracował dla Echo Investment SA – największego polskiego dewelopera. W Echo Investment zajmował się finansowaniem, wynajmem, sprzedażą i zakupami w ramach portfolio nieruchomości firmy. Na początku był pracownikiem działu prawnego, a następnie w 2007 roku awansował na stanowisko szefa tego działu. W ramach obowiązków w Echo Investment nadzorował też działania zespołu zarządzania nieruchomościami. W latach 2005-2007 był członkiem rad nadzorczych spółek Barlinek SA i Opoczno SA.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowe studia na kierunku finanse i podatki w Szkołe Głównej Handlowej w Warszawie.

zamknij
EPP
Agata Sekuła
Członek zarządu | Sprzedaże i akwizycje
biografia

Agata Sekuła posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze doradztwa inwestycyjnego dla sektora handlowego i jest jedną z najbardziej znanych ekspertek na rynku nieruchomości handlowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przez 22 lata była związana z JLL, gdzie w ostatnim czasie sprawowała funkcję wiceprezesa zarządu oraz dyrektora Działu Rynków Kapitałowych JLL w Polsce. Pod jej kierownictwem przez ostatnie 20 lat sfinalizowano transakcje kupna i sprzedaży obiektów handlowych w Polsce, Czechach, Rumunii, na Słowacji i Węgrzech o łącznej wartości ponad 13,5 miliarda euro. Agata Sekuła specjalizuje się w transakcjach sprzedaży i zakupu centrów handlowych, zarówno pojedynczych obiektów jak i dużych portfeli nieruchomości. Odpowiadała m.in. za przygotowanie marketingowe procesów sprzedaży, analizy due diligence, strukturyzację transakcji, negocjacje komercyjne oraz nadzór nad wypełnianiem uzgodnionych przez strony warunków transakcji.

W trakcie swojej kariery Agata Sekuła doradzała w największych i najsłynniejszych transakcjach, których przedmiotem były nieruchomości handlowe np.: portfel Chariot (28 obiektów sprzedanych za 1 mld euro przez konsorcjum Apollo-Rida, Ares i AXA), portfel Atrium European Real Estate (Atrium Felicity w Lublinie, Atrium Koszalin oraz portfel Tyrion), Galeria Katowicka, Silesia City Center w Katowicach, Manufaktura w Łodzi, Magnolia Park we Wrocławiu, Promenada w Warszawie, Stary Browar w Poznaniu i wiele innych.

Agata Sekuła ukończyła Prawo i Administrację na Uniwersytecie Warszawskim, posiada również kwalifikacje w zakresie wyceny nieruchomości potwierdzone dyplomem Politechniki Warszawskiej, a także certyfikat w zakresie zaawansowanej oceny inwestycji i finansowania nieruchomości oraz zarządzania portfelem, uzyskany podczas Investment Property Forum Advanced Education Programme w Londynie, sygnowany przez Cambridge International Land Institute i City University Business School.

zamknij
Zespół Leasing i Asset Management
Retail
EPP
Elżbieta Sławińska
Leasing Coordinator
biografia
Elżbieta Sławińska
zamknij
EPP
Marek Gładki
Head of Leasing and Asset Management
Marek Gładki

Przed dołączeniem do EPP przez ponad 13 lat zdobywał doświadczenie w Echo Investment, gdzie jako Dyrektor Działu Leasingu i Marketingu był odpowiedzialny za tworzenie i realizację strategii leasingowych m.in. dla takich projektów jak Galaxy w Szczecinie, Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu, Libero w Katowicach czy Galeria Echo w Kielcach. Zajmował się również rekomercjalizacją wszystkich centrów handlowych z portfela Echo Investment i uczestniczył w powstawaniu koncepcji wielofunkcyjnego projektu Towarowa 22 w Warszawie – wspólnej inwestycji EPP i Echo Investment.

zamknij
EPP
Jakub Ociepka
Asset Manager
biografia

Pracował w takich firmach, jak Multi Development, Neinver, Colliers i IKEA. Zajmował się komercjalizacją i rekomercjalizacją regularnych centrów handlowych, centrów outletowych oraz parków handlowych w tym m.in.: outletów Factory, parków handlowych Futura, Europa Centralna, a także Twierdza Zamość, Wzorcownia, Galeria Leszno i Zakopianka.

zamknij
EPP
Joanna Dudzic
Asset Manager
biografia

Na rynku nieruchomości komercyjnych obecna od 13 lat. Przed dołączeniem do zespołu EPP pracowała w ECE Projektmanagement, gdzie odpowiadała za tworzenie oraz realizację strategii rekomercjalizacji takich projektów jak Silesia City Center w Katowicach, Zielone Arkady w Bydgoszczy czy Galeria Bałtycka w Gdańsku.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Handel Zagraniczny oraz Lingwistyki na Akademii Polonijnej w Częstochowie. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim.

zamknij
EPP
Marcin Ziółkowski
Asset Manager
biografia

Na rynku nieruchomości od 2004 roku. Odpowiadał za komercjalizację i rekomercjalizację centrów handlowych w całym kraju, m.in. za: Galerię Bałtycką w Gdańsku, Alfa Centrum Gdańsk, czy centrum Zielone Arkady w Bydgoszczy i Renoma we Wrocławiu. Pracował w międzynarodowych firmach, takich jak: CBRE, Centrum Development & Investments (grupa Eastbridge) i ECE Projekt management.

zamknij
EPP
Tomasz Nowakowski
Asset Manager
biografia

Pracę na rynku nieruchomości rozpoczął w 2006 roku w Caelum Development. Karierę kontynuował w firmach: Apsys, Echo oraz ECE. Był odpowiedzialny za komercjalizację i rekomercjalizacje zarówno regularnych centrów handlowych jak również outletu i małych obiektów handlowych. Zajmował się między innymi Galerią Krakowską,  Galerię Łódzką, Galerią Askana w Gorzowie Wielkopolskim, Pasażem Grunwaldzkim we Wrocławiu, OutletPark w Szczecinie, czy C.H. Platan w Zabrzu.

zamknij
EPP
Michał Pękala
Asset Manager
biografia

Obecny na rynku nieruchomości od 2009 roku. Przed dołączeniem do EPP przez ponad 5 lat pracował w Immofinanz, gdzie odpowiadał za strategie leasingowe i koncepcje doboru najemców dla galerii handlowych VIVO! (Lublin, Krosno, Stalowa Wola, Piła) oraz parków handlowych STOP SHOP (Siedlce, Zielona Góra). Wcześniej związany między innymi z AIG/Lincoln (obecnie White Star Real Estate), gdzie zdobywał doświadczenie z zakresu zarządzania nieruchomościami.

zamknij
Office
EPP
Sylwia Piechnik
Head of Office Leasing
biografia
Sylwia Piechnik

Z sektorem nieruchomości komercyjnych związana jest od ponad 15 lat. Zanim dołączyła do EPP, zajmowała stanowisko Senior Leasing Managera w HB Reavis. Przed HB Reavis, do 2013 roku pracowała dla polskiego dewelopera Yareal Polska, gdzie stopniowo pięła się po szczeblach kariery zawodowej aż do objęcia stanowiska Head of Leasing and Sales. Wcześniej była architektem i project managerem w ECI Group. Pracowała także w Couderq Binswanger Poland.

Sylwia jest absolwentką architektury i urbanistyki na Politechnice Krakowskiej. Ponadto, ukończyła studia podyplomowe w dziedzinie konserwacji zabytków architektonicznych i urbanistycznych oraz wyceny nieruchomości. 

zamknij
EPP
Olga Adamek
Senior Leasing Manager
biografia

Z sektorem nieruchomości komercyjnych związana jest od ponad pięciu lat. Wcześniej pracowała jako Leasing Manager w międzynarodowej grupie deweloperskiej HB Reavis.

zamknij
EPP
Agnieszka Gola
Leasing Manager
biografia

Posiada ponad czteroletnie doświadczenie w sektorze komercjalizacji powierzchni biurowych. Od 2014 r. pracowała w Knight Frank jako negocjator odpowiedzialny za rynek poznański, w tym m.in. za negocjację umów w Andersia Tower, Za Bramką oraz Poznańskim Parku Technologiczno-Przemysłowym (Segment B).

zamknij
EPP
Maciej Sałata
Leasing Manager
biografia

Maciej odpowiada za komercjalizację powierzchni biurowych należących do portfela EPP. Związany z rynkiem nieruchomości komercyjnych od ponad 5 lat. Zanim dołączył do zespołu EPP, był konsultantem w firmie Savills. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość.

zamknij
EPP Property Management
Wojciech Knawa
Członek Zarządu I Zarządzanie nieruchomościami
biografia
EPP
Wojciech Knawa

Wojciech posiada ponad 16-letnie doświadczenie w sektorze nieruchomości komercyjnych. Ostatnio pracował jako dyrektor zarządzający w Echo Investment Property Management sp. z o.o., gdzie odpowiadał za zarządzanie wszystkimi projektami wybudowanymi przez Echo Investment. Wojciech kładzie szczególny nacisk na świadczenie wysokiej jakości usług zarządzania nieruchomościami, zwiększanie rentowności oraz rozwój nowoczesnych narzędzi zarządzania w celu poprawy działalności operacyjnej i efektywności biznesowej najemców. Przed dołączeniem do Echo, Wojtek pracował dla sektora hotelarskiego oraz biurowego. Odpowiadał wtedy za sprzedaż projektów hotelarskich i komercjalizację aktywów biurowych.

Wojciech ukończył studia magisterskie w obszarze finansów i bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

zamknij
EPP
Czesław Jasiewicz
Head of Retail Property Management
biografia

Swoją karierę zawodową rozpoczął od dwóch niewielkich firm - pierwsza z branży budowlanej, druga z nich zajmowała się produkcją spożywczą.

Później związał się z Echo, gdzie rozpoczął pracę od stanowiska specjalisty i awansował do stanowiska dyrektora CHR Galaxy. Ten okres był dla niego czasem zbierania cennych doświadczeń w zakresie zarządzania finansami, przez naukę języków obcych, po zarządzanie nieruchomościami, w tym komercyjnymi.

Obecnie jako Head of Retail sprawuje pieczę nad ośmioma galeriami handlowymi z portfela EPP.

zamknij
EPP
Tomasz Skuza
Head of Retail Property Management
biografia

Tomasz Skuza ma ponad 18-letnie doświadczenie w branży nieruchomości. W EPP nadzoruje operacje ośmiu centrów handlowych należących do firmy. W ciągu ostatnich trzech lat był odpowiedzialny również za przejęcia i integrację projektów nabytych przez EPP oraz ich prawidłowe funkcjonowanie.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w firmie Ober-Haus. Następnie dołączył do zespołu Echo Investment, gdzie odpowiadał za segment projektów biurowych oraz handlowych. W latach 2013-2016, jako Investment Manager, uczestniczył w procesie sprzedaży udziałów Echo Investment do Griffin Real Estate, Pimco i Oaktree.

Był również odpowiedzialny za zarządzanie projektami z portfela Griffin Real Estate (Hala Koszyki, Renoma, Supersam) oraz Catalyst Capital (Pasaż Świętokrzyski w Kielcach, Orion Biznes Tower).

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie na kierunku ekonomii. Ukończył dwie specjalizacje: wycenę oraz zarządzanie nieruchomościami. Posiada certyfikat PMI sygnowany przez The George Washington University oraz licencję zarządcy nieruchomości nadaną przez Ministerstwo Infrastruktury.

zamknij
EPP
Mariusz Nowak
Head of Office Operations
biografia

Przed dołączeniem do EPP pracował 13 lat w grupie kapitałowej Echo Investment w ramach struktur odpowiedzialnych za zarządzanie nieruchomościami. W ostatnim okresie na stanowisku Senior Asset Manager odpowiedzialny był za cały portfel nieruchomości biurowych należących do Echo.

Aktualnie jako Head of Office Operations odpowiada za portfel nieruchomości biurowych należący do EPP, a także obiekty, którymi zarządza EPP, a należące do innych inwestorów, w tym m.in. biurowiec Q22.

zamknij